Poradnictwo zawodowe

(85 osób)

Uczestnicy podczas procesu poradnictwa zawodowego, wspólnie z doradcami zawodowymi opracują własną ścieżkę aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania (po 3 godz. na osobę).

 
 

Pośrednictwo pracy

(85 osób)

Pośrednictwo pracy będzie polegało na otoczenie uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy będą im pomagali w znalezieniu zatrudnienia lub miejsca odbywania stażu (średnio 4 godziny na osobę)

 
 

Szkolenia zawodowe

(85 osób)

  • Sortowacz surowców wtórnych, 12 os. – 75 godz.
  • Monter ociepleń budynków, 15 os. - 75 godz.
  • Sprzedawca, 18 os. – 75 godz.
  • Kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona), 15 os. – 190 godz.
  • Pomoc kuchenna, 10 os. – 160 godz.
  • Opiekunka dziecięca, 15 os. – 160 godz.

Szkolenia będą organizowane w trybie dziennym w ciągu tygodnia nie dłużej niż 8 godz. lekcyjnych dziennie. Uczestniczy otrzymają stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub zapewniony zostanie nocleg.

 
 

Staże

(45 osób)

Planuje się realizację 6-cio miesięcznych staży u pracodawców dla części uczestników. Osoba bezrobotna przez okres odbywania stażu u pracodawców otrzyma stypendium oraz bezpłatne badania lekarskie.