ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

DOTYCHCZAS PRZEPROWADZONE

 

Oda do młodości

Praca to mój cel

4

 


Turystyka wiejska – nowe możliwości rozwoju II

Turystyka Wiejska - nowe możliwości rozwoju

Turystyka wiejska sposobem na rozwój

 

Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim   

Turystyka wiejska - nowe możliwości III

 

AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA

Oda do młodości 3

 

 
 Oda do młodości 2