Kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona)

(15 osób - 190 godz.)

 

 
 

Prawo jazdy kat. C+E

(15 os. - 45 godz.)

 
 

Operator koparko-ładowarki

(10 os. - 212 godz.)

 

Operator wózka jezdniowego

(15 os. - 67 godz.)

 

Operator burt samowyładowczych

(10 os. - 10 godz.)

 

Obsługa żurawi HDS

(15 os. - 34 godz.)

 

Doskonalenie technik jazdy - ecodriving

(80 os. – 8 godz.)