Projekt "Szkolenia drogą do lepszej przyszłości"

Okres realizacji projekltu: 01.05.2014 – 31.05.2015 r.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z powiatu wysokomazowieckiego poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych do końca maja 2015 przez 80 ich pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Definicje:

Mikroprzedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR

Małe przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR

Średnie przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR