Rekrutacja do projektu prowadzona jest od maja do września 2014r. W przypadku osiągnięcia min. 120% zgłoszeń na dane szkolenie Realizator może zakończyć nabór wcześniej.

W projekcie mogą uczestniczyć pracownicy oraz właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadający siedzibę / oddział / filię na terenie powiatu wysokomazowieckiego, prowadzący działalność w branży: budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy i detaliczny wg PKD 2007.

Pracownik lub pracownicy oddelegowani przez przedsiębiorstwo do udziału w projekcie muszą zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego oraz muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie powinny przekazać do Biura doradczo-szkoleniowego „APLIKON” Marcin Drewnowski kwestionariusz rekrutacyjny.

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN PROJEKTU